RDI

testimoniale

banner-hot-dec

 • Cursuri open

 • Testimoniale video

 • Echipe Energy8®

 • English version

 • Facebook RDI

 Formare Mediatori

 

 • Energy8®
  Sample image

  The Energy8® archetypal identities are designed and validated based on practical- and theoretical research. In 99% of all Energy8® assessments we find two dominant archetypal identities. These are the unconscious foundation for organizations uncovering why a group of people behave the way they do. Each archetypal identity is described with unique and extensive descriptions.

  Energy8®
  • The Energy8® assessment provides a validated map of the unconscious foundation of an organization as a starting point for a strategic- or cultural transformation.
  • The Energy8® assessment is fast and focused. It uncovers the unique code of a team, department or organization.
  • The Energy8® assessment is democratic and mobilizes people. Because all employees can participate, it creates collective understanding and willingness to change.
  • The Energy8® assessment provides a validated map of the unconscious foundation of an organization as a starting point for a strategic- or cultural transformation.
  • The Energy8® assessment is practical and self-manageable. There are as many people involved as needed, either with or without consultancy.

Servicii de inchiriere sala cu catering inclus

antet proiect

Anunt de participare

 

1. Achizitor

S.C. RESOURCES DEVELOPMENT & IDEAS S.R.L.

Bucureşti, sector 2, str. Matei Voievod nr. 28, cod postal: 021455

Punct de lucru: Bd. Dacia, nr. 153-155, etaj 4, sector 2, Bucuresti

Telefon: 0744.668.855

Manager Proiect: Radu IONESCU

2. Procedura de atribuire aplicata:

Competitiva

3. Denumirea data contractului:

Servicii de inchiriere sala cu catering inclus in vederea implementarii proiectului POSDRU/92/3.1/S/62046, intitulat „Initiere in dezvoltarea afacerii''

4. Tipul contractului
Prestare servicii
5. Criteriul de atribuire a contractului:
Pretul cel mai scazut
6. Codurile CVP:

79951000-5 - Servicii de organizare de seminarii;
55523000-2 - „Servicii de catering pentru alte societati sau institutii"

7. In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, indicatii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul sau mai multe loturi:
Oferta se va depune pentru intreg pachetul de produse solicitate. Nu se accepta oferte partiale.
8. Cantitatea totala de produse care trebuie furnizata:
Conform documentatiei pentru ofertanti. Documentatia pentru ofertanti poate fi solicitata in forma scrisa la Fax: 031-103.02.20 sau e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , persoana de contact Diana Susa, pana cel tarziu la data de 15.06.2011
9.
Valoarea estimata a contractului (lei, fara TVA):
906.600,00 lei
10. Durata contractului sau termenul limita de finalizare:
03.01.2014
11. Denumirea, numarul de telefon si adresa de e-mail a biroului de la care se pot solicita clarificari si informatii suplimentare:
Telefon: 0748128333, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12. Termenul limita pentru primirea ofertelor (data si ora):
21.06.2011, ora 09:00
13. Data si ora deschiderii ofertelor:
21.06.2011, ora 09:30
14. Modalitatea de transmitere a ofertelor:
Oferta se va depune la punctul de lucru al Proiectului din Bucureşti, sector 2, Bd. Dacia Nr. 153-155, etaj 4, direct sau pe cale poştală.
15. Data publicarii : 10.06.2011

 

 

AMENDAMENT

 

 

 

 

 

S.C. RESOURCES DEVELOPMENT & IDEAS S.R.L. cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Matei Voievod nr.28, cod postal: 021455, in calitate de achizitor in cadrul procedurii de achizitie Servicii de inchiriere sala training cu catering inclus in vederea implementarii proiectului Proiectului cu ID 62046, intitulat Initiere in dezvoltarea afacerii'' din cadrul Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", Domeniul major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale", program cofinantat din Fondul Social European (FSE), cod CPV 79951000-5 - Servicii de organizare de seminarii + PA01-7 - „Închiriere"; FA04-5 - „Pentru formare profesională"; 55523000-2 - „Servicii de catering pentru alte societati sau institutii", aduce urmatorul amendament din propria initiativa:

 

 1. Termenul limita de depunere a ofertelor este pana la data de 21.06.2011, ora 0900, la punctul de lucru al proiectului din bd. Dacia, nr. 153-155, etaj 4, sector 2, Bucuresti, iar deschiderea ofertelor va avea loc la data de 21.06.2011, ora 0930.

 

Acest amendament este adus ca urmare a publicarii in mod eronat a datei de 20.06.2011 ca termen limita de depunere a ofertelor in procedura mai sus amintita, respectiv ca termen de deschidere a ofertelor, greaseala de tipar fiind publicata in cotidianul „Curierul National" din data de 10.06.2011, rubrica „Licitatii".

 

 

 

 

 

manager proiect Radu IONESCU

Articole pentru acasa